BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 17 styczeń 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu z siedzibą przy ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 11 styczeń 2022
dotyczące wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji pn:Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w Podborzu.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 grudzień 2021
dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Obsługę geodezyjno - kartograficzną Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w sołectwie Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda–Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 17 grudzień 2021
o wydanym postanowieniu w sprawie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 grudzień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie, w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie - Przeryty Bór w km 3+567.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 grudzień 2021
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R relacji Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w km 5+810 - 9+780 i w km 12+500 - 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 grudzień 2021
o wydanym postanowieniu w sprawie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania.
1  «««  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  »»»  41
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup