BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 marzec 2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości DĄBRÓWKA WISŁOCKA, Gmina Radomyśl Wielki
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 marzec 2022
z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Załadunek, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 11 marzec 2022
z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Utrzymanie zieleni w mieście Radomyśl Wielki w 2022 roku.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2022
o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2021r.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2022
dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gm. Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej...
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 marzec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW NA 2,4 MW na działce nr ewid. 37/1, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 01 marzec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Gminy Radomyśl Wielki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego.
Zawiadomienie Wójta Gminy Radgoszcz 01 marzec 2022
zawiadomienie- obwieszczenie w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie dotyczącym uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 01 marzec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek FOTOSUN Sp. z o.o. Sp. k. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej
1  «««  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup