BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 01 grudzień 2021
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu z siedzibą przy ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 listopad 2021
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa kanalizacji Ruda - Ścieżki II.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 listopad 2021
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Rozbudowa kanalizacji Dąbrówka Wisłocka II.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 listopad 2021
dotyczące jak uczestniczyć na prawach stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla instalacji pod nazwą: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w miejscowości Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 listopad 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R relacji Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w msc. Ruda i Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 listopad 2021
dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w msc. Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla 05 listopad 2021
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach 2420, 1317/26 w miejscowości Dulcza Wielka
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 październik 2021
o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze 2 o łącznej mocy do 2 MW na działce nr 2707 obręb Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 12 październik 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w miejscowości Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 październik 2021
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących.
1  «««  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  »»»  41
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup