BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki
OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI 11 lipiec 2017
zgodnie z procedura zawartą w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXVIII/231/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017 r. 24 maj 2017
w sprawie: korekty Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020
ilość odwiedzin: 53200 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup