BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki
O g ł o s z e n i e 23 marzec 2018
o przedłużeniu konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI 20 marzec 2018
zgodnie z procedura zawartą w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr XXVIII/231/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w dniu 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
ANKIETA 19 marzec 2018
dotycząca opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radomyśl Wielki
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 marzec 2018
o konsultacjach w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki
Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017 r. 24 maj 2017
w sprawie: korekty Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020
ilość odwiedzin: 54664 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup