BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17-07-2024r. znak OŚiGK.I.6220.9.13.2023 17 lipiec 2024
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Janowiec.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 lipca 2024 roku 09 lipiec 2024
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków oraz niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Radomyśl Wielki
Obwieszczenie-zawiadomienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09-07-2024r. znak OŚiGK.I.6220.4.7.2024 09 lipiec 2024
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 262/22 położonej w obrębie Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 05-07-2024r. znak OŚiGK.I.6220.8.26.2023 05 lipiec 2024
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak OŚiGK.I.6220.8.26.2023 z dnia 05-07-2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Budowy oczyszczalni ścieków bytowych o wielkości max. RLM 600 w Radomyślu Wielkim.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 lipiec 2024
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa wiaty magazynowej w zabudowie zagrodowej na działce nr 1648, 1649/1, 1687/2 położonej w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 lipiec 2024
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa stawu o powierzchni do 5000 m2 i głębokości do 3 m na działkach nr 3594, 3572/1 położonych w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki
Obwieszczenie i zawiadomiene Samorządowego Kolegium Odwoławczego 26 czerwiec 2024
w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zebrane dane umożliwiające wydane orzeczenia w przedmiocie odwołań od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 czerwca 2023 r. znak OŚiGK.I.6220.9.50.2021
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 czerwiec 2024
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa urządzenia melioracji wodnej - sieci drenarskiej zlokalizowanej na terenie miasta Radomyśl Wielki, gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.
Informacja Burmistarza Radomyśla Wielkiego 18 czerwiec 2024
z przeprowadzonego zapytania ofertowego na Obsługę geodezyjno - kartograficzną Gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 czerwiec 2024
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów tj. budowa przepustu na rzece Jamnicy zlokalizowanego w miejscowości Żarówka, gm. Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup