BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 10 maj 2022
udzielonego Gminie Radomyśl Wielki ul. Rynek 32; 39-300 Radomyśl Wielki decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZUZ.4.421.72.2018.AK z dnia 14 maja 2018 r.
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz 26 kwiecień 2022
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Radgoszcz, gmina Radgoszcz
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 kwiecień 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Dąbie – Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowości Dąbie.
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz 29 marzec 2022
o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Radgoszcz, gmina Radgoszcz
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 24 marzec 2022
dotyczące wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn: budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP na dz. nr ewid. 187/1, 188/2, 191, obręb Radomyśl Wlk - Wólka Dulecka.
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz 21 marzec 2022
o przekazaniu do organów opiniujących uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Radgoszcz, gmina Radgoszcz
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 21 marzec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno - biurową i handlowo - usługową w miejscowości Dąbie.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 marzec 2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości DĄBRÓWKA WISŁOCKA, Gmina Radomyśl Wielki
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 marzec 2022
z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Załadunek, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 11 marzec 2022
z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Utrzymanie zieleni w mieście Radomyśl Wielki w 2022 roku.
1  «««  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup