BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Narodowy Spis Powrzechny Ludności i Mieszkań 2021
GMINNE BIURO SPISOWE W RADOMYŚLU WIELKIM 17 luty 2021
Burmistrz Radomyśla Wielkiego Zarządzeniem nr 15/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku powołał Gminne Biuro Spisowe w Radomyślu Wielkim do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w składzie:
Burmistrz Radomyśla Wielkiego-Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 27 styczeń 2021
KOREKTA FORMULARZA ORAZ OGŁOSZENIA NABORU NA RACHMISTRZÓW – oferty dotychczas złożone traktowane są jako złożone prawidłowo
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup