BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Dostępność
Zespół roboczy ds. dostępności 24 październik 2023
Burmistrz Radomyśla Wielkiego w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 23 marzec 2021
Stan w dniu 01.01.2021 r.
PLAN DZIAŁANIA 12 styczeń 2021
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINIE RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2020 – 2021
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 05 styczeń 2021
Burmistrz Radomyśla Wielkiego wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Radomyśl Wielki. Funkcję będzie pełniła Pani Maria Należna – Sekretarz Gminy.
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup