BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 maj 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Józefa Król postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu, zlokalizowanego na działce nr ewid. 784 obręb 0080 Janowiec w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_57_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup