BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 01 czerwiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Burmistrza Radomyśla Wielkiego z siedzibą przy ul. Rynek 32 ; 39-310 Radomyśl Wielki, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie  wód opadowych lub roztopowych z rowu przydrożnego drogi gminnej 103567R na działce 1373/1 obręb 0076 Dabie poprzez rów otwarty na działkach o nr ewid. 1448/1, 1449, 1450/2 do potoku Słomka na działce o nr ewid. 540/1 obręb 0076 Dąbie w m. Dąbie, pochodzących z odwodnienia ww. drogi gminnej.
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_32_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup