BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2022
o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w 2021r.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2022
dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gm. Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej...
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 marzec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW NA 2,4 MW na działce nr ewid. 37/1, obręb Partynia, gmina Radomyśl Wielki.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 01 marzec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Gminy Radomyśl Wielki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego.
Zawiadomienie Wójta Gminy Radgoszcz 01 marzec 2022
zawiadomienie- obwieszczenie w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie dotyczącym uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 01 marzec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek FOTOSUN Sp. z o.o. Sp. k. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 luty 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 90/1,90/2,90/3 90/4,90/5,94/2,98,102,103,114,118/2,120/2,144, 67/6,99,122,126/4 obręb Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 17 luty 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 175/1 i 178, obręb Dulcza Mała, gmina Radomyśl Wielki.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 16 luty 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Company Solo Maciej Kizior, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków do ziemi z oczyszczalni ścieków
1  «««  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup