BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 czerwiec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Gminy Radomyśl Wielki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 21 czerwiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW na 2,4 MW” na terenie Zakładu Geyer & Hosaja Sp. z o.o. działka nr ewid. 37/1, obręb Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 czerwiec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 300/3, 301/1, 309/1, obręb Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 14 czerwiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową i handlowo – usługową na działkach nr ewid. 645/2, 646/4, 646/5, 646/6, obręb Dąbie.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 czerwiec 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 175/1 i 178, obręb Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 maj 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW na 2,4 MW na działce nr ewid. 37/1, obręb Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach położonych w miejscowości Dulcza Mała.
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Radgoszcz 24 maj 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Radgoszcz, gmina Radgoszcz
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 maj 2022
dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12,0 MW na działkach nr: 1135, 1233/2, 1244/2 położonych w miejscowości DULCZA MAŁA
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 maj 2022
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową i handlowo-usługową w miejscowości Dąbie.
1  «««  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup