BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 październik 2021
o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze 2 o łącznej mocy do 2 MW na działce nr 2707 obręb Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 12 październik 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w miejscowości Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 październik 2021
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 08 październik 2021
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek firmy Dubiel Sp. z o. o., z siedzibą Ruda 298 b; 39-315 Ruda, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 październik 2021
dotyczące wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 2000 w Dulczy Wielkiej.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 wrzesień 2021
dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 180 i 191/2 położonych w miejscowości Zgórsko.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 wrzesień 2021
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 wrzesień 2021
dotyczące wydania wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i nadbudowa hali produkcyjnej Nr H14 na działkach nr ewid. 37/2 oraz 1248 obręb Partynia.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 16 wrzesień 2021
O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 wrzesień 2021
Burmistrz Radomyśla Wielkiego obwieszcza, że ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podborzu
1  «««  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup