BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 lipiec 2021
o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze o łącznej mocy do 2 MW na działkach nr 2461, 2462, 2463, 2464, 2503 obręb Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 lipiec 2021
dotyczące umorzenia postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą w miejscowości Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 czerwiec 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 czerwiec 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 czerwiec 2021
o wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 czerwiec 2021
o wystąpieniu do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 czerwiec 2021
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 8 MW, zlokalizowanych na działkach nr 311, 312, 317/3 w miejscowości Dulcza Wielka
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 czerwiec 2021
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2021
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176R relacji Podleszany– Rydzów – Ruda – Zasów w km 5+810 ÷ 9+780 i w km 12+500 ÷ 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 maj 2021
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2030”
1  «««  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32  »»»  40
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup