BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Jednostki organizacyjne Gminy

Załącznik do Zarządzenia Nr 123/2014
Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 października 2014r.


 

 


R E J E S T R
gminnych jednostek organizacyjnych


Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Uwagi

1.

Gimnazjum Publiczne  

w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Klonowa 2

 

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

 

3.

 

Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół  

w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

 

4.

Samorządowe Centrum

Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Rynek 29

 

5.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Dąbiu

39-311 Zdziarzec

Dąbie 100

 

6.

Szkoła Podstawowa

w Dąbrówce Wisłockiej

39-315 Ruda

Dąbrówka Wisłocka 115

 

7.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Dulczy Wielkiej

39-312 Żarówka 

ul. Ks. Kalinowskiego 212/1

Dulcza Wielka

 

8.

Zespół Szkolno - Przedszkolny   

w Janowcu

39-312 Żarówka

Janowiec 10

 od 01.09.2016

9.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Partyni

39-310 Radomyśl Wielki

Partynia 66

 

10.

Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Podborzu

39-308 Wadowice Górne

Podborze 105

 od 01.09.2016

11.

Szkoła Podstawowa

w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Ogrodowa 1

 

12.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Rudzie

39-315 Ruda

Ruda 124

 

13.

Szkoła Podstawowa 

w Zdziarcu

39-311 Zdziarzec

Zdziarzec 126

 

14.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Żarówce

39-312 Żarówka

Żarówka 64

 

15.

Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radomyślu Wielkim

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Targowa 5

 

16.

Urząd Miejski

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

 

ilość odwiedzin: 78057 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup