BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 styczeń 2022
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do 2030 roku”.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 21 styczeń 2022
dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówka Wisłocka (II).
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 styczeń 2022
dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w msc. Ruda - Ścieżki II.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla 19 styczeń 2022
dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa hali produkcyjnej Nr 14 na działkach nr: 1248/5, 37/6, 37/5 położonych w miejscowości PARTYNIA, gmina Radomyśl Wielki
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 17 styczeń 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu z siedzibą przy ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 11 styczeń 2022
dotyczące wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji pn:Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w Podborzu.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 grudzień 2021
dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021
o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Obsługę geodezyjno - kartograficzną Gminy Radomyśl Wielki w 2022 roku.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w sołectwie Dąbrówka Wisłocka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda–Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  18
ilość odwiedzin: 88191 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup