BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Decyzja 18 maj 2018
zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 kwiecień 2018
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Radomyśl Wielki postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego
ilość odwiedzin: 55692 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup