BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 05 lipiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na działkach 175/1 I 178, obręb Dulcza Mała
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 04 lipiec 2022
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 lipiec 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1 167R Podborze - Ruda
Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2022 r. 30 czerwiec 2022
w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 czerwiec 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Dąbie – Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowości Dąbie,
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 czerwiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na działkach 90/1,90/2,90/3,90/4,90/5,94/2,98,102,103,114,118/2,120/2,144 oraz części działek 67/6,99,122,126/4 obręb Dulcza Mała
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 czerwiec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Gminy Radomyśl Wielki wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzenia wodnego.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 21 czerwiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej kotłowni parowej wraz z wymianą kotła 1 MW na 2,4 MW” na terenie Zakładu Geyer & Hosaja Sp. z o.o. działka nr ewid. 37/1, obręb Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 czerwiec 2022
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 300/3, 301/1, 309/1, obręb Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 14 czerwiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową i handlowo – usługową na działkach nr ewid. 645/2, 646/4, 646/5, 646/6, obręb Dąbie.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  22
ilość odwiedzin: 91804 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup