BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 31 sierpień 2020
o wydaniu decyzji w sprawie odwołania od decyzji 5/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 czerwca 2020 r.
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 21 sierpień 2020
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
INFORMACJA 20 lipiec 2020
o podpisaniu umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki”
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 07 lipiec 2020
w sprawie ustalenia Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie 03 lipiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie 03 lipiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 30 czerwiec 2020
o możliwości zapoznania się z dokumentacją w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 czerwiec 2020
o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 czerwiec 2020
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
O B W I E S Z C Z E N I E 02 czerwiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
ilość odwiedzin: 77237 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup