BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 listopad 2022
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 24 listopad 2022
w sprawie wydania postanowienia z dnia 22 listopada 2022r znak KR.RZŚ.4360.3.2021.AP uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w msc. Dulcza Mała
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 listopad 2022
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 listopad 2022
o przystąpieniu Gminy Radomyśl Wielki do rządowego programu w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 listopad 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na działkach 300/3,301/1, 309/1, obręb Dulcza Mała.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 02 listopad 2022
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 październik 2022
dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w Podborzu.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 13 październik 2022
dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 październik 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 300/3, 301/1, 309/1, obręb Dulcza Mala.
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 06 październik 2022
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  24
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup