BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA 20 lipiec 2020
o podpisaniu umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki”
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 07 lipiec 2020
w sprawie ustalenia Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie 03 lipiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie 03 lipiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 30 czerwiec 2020
o możliwości zapoznania się z dokumentacją w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 czerwiec 2020
o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 czerwiec 2020
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
O B W I E S Z C Z E N I E 02 czerwiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 maj 2020
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi o mocy do 1MW
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 12 maj 2020
Burmistrz Radomyśla Wielkiego zawiadamia że w dniu 07-04-2020r. na wniosek Firmy FOTOSUN Sp. z o.o. Sp.k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
ilość odwiedzin: 76318 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup