BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 wrzesień 2021
dotyczące wydania wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i nadbudowa hali produkcyjnej Nr H14 na działkach nr ewid. 37/2 oraz 1248 obręb Partynia.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 16 wrzesień 2021
O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 wrzesień 2021
Burmistrz Radomyśla Wielkiego obwieszcza, że ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podborzu
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 wrzesień 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn: Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 06 wrzesień 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej na terenie SSE w Podborzu.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 wrzesień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 2000 w Dulczy Wielkiej.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 wrzesień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą o mocy do 2,2 MW na działkach nr ewid. 180 i 191/2, obręb Zgórsko.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 sierpień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i nadbudowa hali produkcyjnej Nr H14 na działkach nr ewid. 37/2 oraz 1248, obręb Partynia.
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 27 sierpień 2021
O zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Borzęcin, Czarna, Lipnica Murowana, Radomyśl Wielki, Szczurowa, Wadowice Górne na okres 3 lat.
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 27 sierpień 2021
O zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki na okres 3 lat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  15
ilość odwiedzin: 85237 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup