BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 marzec 2024
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2941, obręb Ruda, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 luty 2024
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Bławatkowa
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia 26 luty 2024
dotycząca przeprowadzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy Radomyśl Wielki.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 23 luty 2024
dotycząca prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 23 luty 2024
dotycząca prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 23 luty 2024
dotycząca prac konserwatorskich i renowacji zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 21 luty 2024
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Radomyśl Wielki .
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 luty 2024
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 luty 2024
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa dwóch budynków gospodarczych na działkach nr 2988/1, 2988/2 położonych w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 luty 2024
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 316/1 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  40
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup