BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 wrzesień 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla pn:Zmiana sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnątrz hali.
Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów 18 wrzesień 2023
w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 18 wrzesień 2023
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „ Przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 18 wrzesień 2023
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „ Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 18 wrzesień 2023
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „ Renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 18 wrzesień 2023
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „ Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim”
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 12 wrzesień 2023
w związku z rozpatrywaniem odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2023 r. znak OŚiGK.1.6220.8.21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 wrzesień 2023
o wyborze w ramach otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu unijnego
Obwieszczenie i zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 07 wrzesień 2023
o wydaniu orzeczenia w przedmiocie odwołań od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 czerwca 2023 r. znak OŚiGK.1.6220.9.50.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego - kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim 11 sierpień 2023
W ramach przedsięwzięcia Renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  33
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup