BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 sierpień 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęte zostało na wniosek Zarządu Powiatu Mieleckiego z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 6; 39-300 Mielec, działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Mac, postępowanie
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 lipiec 2022
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte na wniosek Pana Łukasza Burdzel, zam. Kłębów 61A, 39-340 Padew Narodowa
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 lipiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1167R Podborze-Ruda wraz z przebudową i rozbudową drogi na dojazdach do mostu
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 lipiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej Dąbie – Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowości Dąbie.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 05 lipiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na działkach 175/1 I 178, obręb Dulcza Mała
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 04 lipiec 2022
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 lipiec 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1 167R Podborze - Ruda
Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2022 r. 30 czerwiec 2022
w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 czerwiec 2022
dotyczące zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Dąbie – Zagrody nr 103 575R od km 0+020 do km 2+945 w miejscowości Dąbie,
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 czerwiec 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na działkach 90/1,90/2,90/3,90/4,90/5,94/2,98,102,103,114,118/2,120/2,144 oraz części działek 67/6,99,122,126/4 obręb Dulcza Mała
1  «««  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup