BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
Wykazy i ewidencje prowadzone w Urzedzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

 1. Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
 2. Rejestr aktów prawa miejscowego
 3. Rejestr interpelacji w wniosków radnych

Rejestry są dostępne w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 13, tel. 014 6819121 w. 133


 1. Rejestr Zarządzeń Burmistrza
 2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
 3. Rejestr instytucji kultury
 4. Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
 5. Ewidencja Żłobków i Klubów Dziecięcych

Rejestry są dostępne w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 23, tel. 014 6819121 w. 116

 1. Ewidencja Działalności Gospodarczej
 2. Rejestr gruntów mienia gminnego
 3. Rejestr umów dzierżawy

Rejestry znajdują się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 4, tel. 014 6819121 w. 129

 1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji instytucji celu publicznego
 3. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Rejestry są dostępne w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 10, tel. 014 6819121 w. 113

 1. Ewidencja ludności
 2. Rejestr wyborców

Rejestry są dostępne w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 16, tel. 014 6819121 w. 128

 1. Rejestr aktu stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów)

Rejestr jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 5, tel. 014 6819121 w. 121

   18.   Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim - Rynek 32, pok. nr 23, tel. 014 6819121 w. 116
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup