BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 styczeń 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla: Modernizacji systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego na działkach 1648,1649/3,1687/2,1649/1,1650/1, obręb Dulcza Mała.
Polski Ład dla kultury. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. 02 styczeń 2023
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zabytków z terenu gminy Radomyśl Wielki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 styczeń 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Dulcza Wielka, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1822 obręb Dulcza Wielka.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN110 z przydomowej oczyszczalni ścieków, na działce nr ewid. 1130/1 w miejscowości Partynia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” na działce nr 1090/1 obręb 0081 Partynia w m. Partynia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” na działce nr 1090/4 obręb 0081 Partynia w m. Partynia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” na działce nr 1090/1 obręb 0081 Partynia w m. Partynia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 grudzień 2022
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego na działce nr 1159 obręb 0081 Partynia w m. Partynia
1  «««  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup