BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 lipiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Pana Zenona Szady postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego na działce nr 1159 obręb 0081 Partynia w m. Partynia jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki  pow. mielecki woj. podkarpackie.  
        Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. nr 1159, obręb 0081 Partynia jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki pow. mielecki woj. podkarpackie.  
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_131_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup