BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 lipiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Krzysztofa Kulpa postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej DN 110mm, oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w m. Partynia, ścieków bytowych do rowu melioracyjnego R-A-2, prowadzącego wody do cieku "Dopływ Spod Schabowaca"
Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 1159 obręb 0081 Partynia, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie
Pliki do pobrania
skm_c25823071714270.pdf - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup