BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 22 grudzień 2022
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Montaż zbiornika na olej opałowy na terenie Zakładu Geyer & Hosaja Sp. z o.o. na działce nr ewid. 37/1, obręb Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 grudzień 2022
dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dulcza Mała
Obwieszczenie/ogłoszenie 07 grudzień 2022
o wszczęciu przez Starostę Powiatu Mieleckiego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 listopad 2022
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 24 listopad 2022
w sprawie wydania postanowienia z dnia 22 listopada 2022r znak KR.RZŚ.4360.3.2021.AP uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w msc. Dulcza Mała
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 listopad 2022
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 listopad 2022
o przystąpieniu Gminy Radomyśl Wielki do rządowego programu w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 listopad 2022
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na działkach 300/3,301/1, 309/1, obręb Dulcza Mała.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 02 listopad 2022
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 październik 2022
dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w Podborzu.
1  «««  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup