BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 17 lipiec 2023

           Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2625, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Jana Tabor postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki  pow. mielecki woj. podkarpackie.  
           Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. nr 5 obręb 0080 Janowiec jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki pow. mielecki woj. podkarpackie.  
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_134_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup