BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu 10 sierpień 2023
Gmina Radomyśl Wielki w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 poz.1259 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 ( Dz.U. z 2022 poz. 1079 z póżn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu: pn. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w ramach Działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko.
Pliki do pobrania
zarz_brw_117_2023.docx - Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10.08.2023r.
pelne_oglosznie_otwartego_naboru.docx - Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
zal1_zarz_brw_117_2023.docx - Regulamin otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
zal1_zal2_do_regulaminu.docx - Załącznik nr 1 do regulaminu - Formularz oferty oraz załącznik nr 2 do regulaminu -Oświadczenie
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup