BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 marzec 2023
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Dulcza Wielka, zlokalizowanej na działce nr 1822, obręb Dulcza Wielka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 luty 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowę drogi powiatowej publicznej nr 1 167R relacji Podborze - Ruda w miejscowości Zgórsko i Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 23 luty 2023
w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa: Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze w ciągu drogi powiatowej Nr 1 167R Podborze - Ruda w km 2+189.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 06 luty 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na dz. nr 1822 w miejscowości Dulcza Wielka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 luty 2023
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego na dz. nr ewid. 1648, 1649/3, 1687/1, 1649/1, 1650/1 w miejscowości Dulcza Mała
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 luty 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” m. Janowiec
Obwieszczenie/ogłoszenie Starosty Powiatu Mieleckiego 31 styczeń 2023
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie/ogłoszenie Starosty Powiatu Mieleckiego 19 styczeń 2023
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 styczeń 2023
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Montaż zbiornika na olej opałowy” na terenie Zakładu Geyer & Hosaja Sp. z o.o. na działce nr ewid. 37/1, obręb Partynia, Gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 styczeń 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji pod nazwą: Przebudowie drogi gminnej publicznej nr 103 552R Wólka Dulecka – Pień w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Pień.
1  «««  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup