BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 12 maj 2020
Burmistrz Radomyśla Wielkiego zawiadamia że w dniu 07-04-2020r. na wniosek Firmy FOTOSUN Sp. z o.o. Sp.k. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 06 maj 2020
ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 05 maj 2020
o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. 29 kwiecień 2020
w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 24 kwiecień 2020
dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 marzec 2020
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 13 marzec 2020
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2023 - aktualizacja"
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 marzec 2020
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowane instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2020
dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „PARTYNIA”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 09 marzec 2020
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
1  «««  33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup