BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 grudzień 2020
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.
Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 listopad 2020
na temat sprzedaży drewna opałowego
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 listopad 2020
dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 17 listopad 2020
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „DULCZA WIELKA 1” o łącznej mocy ok. 1,6 MW na działkach nr ewid. gruntu 205 oraz 207, obręb Dulcza Wielka.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 16 listopad 2020
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „DĄBIE 1” o łącznej mocy ok. 2 MW na działkach nr ewid. gruntu 1280, 1281, 1286, 1287 , obręb Dąbie.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 listopad 2020
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PODBORZE 3” o łącznej mocy 6 - 7 MW na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 3517/5 , obręb Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 październik 2020
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 październik 2020
w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno – magazynowej na produkcyjną na działkach nr ewid. 42/1, 42/2, 42/3 oraz budowa hal namiotowych na działce nr ewid. 138/1, obręb Partynia.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 październik 2020
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
O B W I E S Z C Z E N I E 19 październik 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
1  «««  29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37  »»»  41
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup