BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 14 październik 2020
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 12 październik 2020
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radomyśl Wielki na cele rolne - Janowiec
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 12 październik 2020
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radomyśl Wielki na cele rolne - Dulcza Mała
Obwieszczenie 30 wrzesień 2020
o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie 30 wrzesień 2020
o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 31 sierpień 2020
o wydaniu decyzji w sprawie odwołania od decyzji 5/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 czerwca 2020 r.
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 21 sierpień 2020
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
INFORMACJA 20 lipiec 2020
o podpisaniu umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki”
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 07 lipiec 2020
w sprawie ustalenia Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie 03 lipiec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
1  «««  32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup