BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 01 grudzień 2021

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że
wszczęto na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu z siedzibą przy ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 


- przebudowę rowu otwartego przydrożnego w zakresie przykrycia go rurociągiem Ø 400 wzdłuż drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów – Ruda - Zasów ze studniami rewizyjnymi, po stronie prawej i lewej oraz umocnionymi wylotami;

 

- budowę wylotu przykanalika do rowu otwartego wzdłuż drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów – Ruda - Zasów w m. Ruda dz. nr ew. 2081 obręb Ruda ;


- przebudowę istniejącego przepustu Ø800mm z rur żelbetowych pod koroną drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów – Ruda-Zasów w m. Ruda dz. nr ew. 77 obręb Ruda;


- likwidację odcinków rowu otwartego wzdłuż drogi powiatowej nr 1169 R po stronie prawej i lewej;- przebudowę rowu otwartego polegającą na budowie przepustu Ø400 pod projektowanym peronem autobusowym w km 7+843,60 przy drodze powiatowej nr 1169 R;


- usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1169R w m. Ruda do wód oraz do urządzeń wodnych (rowów) poprzez istniejące i projektowane wyloty,

w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany - Rydzów –Ruda - Zasów w km 5+810 - do 9+780 w m. Ruda”.

Pliki do pobrania
kr_zuz_4.4210_182_2021_ak.docx - INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup