BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 06 wrzesień 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej na terenie SSE w Podborzu.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 wrzesień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 2000 w Dulczy Wielkiej.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 wrzesień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą o mocy do 2,2 MW na działkach nr ewid. 180 i 191/2, obręb Zgórsko.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 sierpień 2021
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i nadbudowa hali produkcyjnej Nr H14 na działkach nr ewid. 37/2 oraz 1248, obręb Partynia.
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 27 sierpień 2021
O zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Borzęcin, Czarna, Lipnica Murowana, Radomyśl Wielki, Szczurowa, Wadowice Górne na okres 3 lat.
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 27 sierpień 2021
O zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki na okres 3 lat.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 24 sierpień 2021
w sprawie podpisania umowa nr 6802/2021/OZ/R/DA pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki".
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 sierpień 2021
dotyczące wydania wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka”.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 sierpień 2021
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 23 lipiec 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.
1  «««  26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup