BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 kwiecień 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Edwarda Kulpy postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego na działkach nr ewid. 1159; 1187 i 1191/4 obręb 0081 Partynia w m. Partynia jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki  pow. mielecki woj. podkarpackie.
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_18_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup