BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 czerwiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Natalii Dyjak, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej Ø110 mm, oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Partynia, ścieków bytowych do rowu melioracyjnego prowadzącego wody do cieku Dopływ Spod Schabowca.
Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 1159 obręb 0081 Partynia, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.        
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_140_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup