BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 czerwiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Wojciecha Machnik, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm  z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” na działce nr 1203/3 obręb 0081 Partynia w m. Partynia jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki woj. podkarpackie.
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_78_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup