BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 19 czerwiec 2023

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu z siedzibą przy ul. Korczaka 6a; 39-300 Mielec za pośrednictwem pełnomocnika Pana Krzysztofa Mac wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- likwidację istniejących przepustów, budowę przepustów wraz z umocnieniem wlotu i wylotu w tym:

 • Likwidację przepustu Ø 50 w km drogi 2+105,31 ,
 • Budowę przepustu Ø 50 w km drogi 2+105,31,
 • Likwidację przepustu Ø 40 w km drogi 2+120,99,
 • Budowę przepustu Ø 50 w km drogi 2+120,99 wraz ze studnią pośrednią,
 • Likwidację przepustu Ø 50 w km drogi 2+121,31,
 • Budowę przepustu Ø 80 w km drogi 2+121,31,
 • Likwidację przepustu Ø 50 w km drogi 2+137,45,
 • Budowę przepustu Ø 50 w km drogi 2+137,45 wraz ze studnią pośrednią,
 • Likwidację przepustu Ø 50 w km drogi 2+148,62,
 • Budowę przepustu Ø 50 w km drogi 2+148,62,
 • Likwidację przepustu Ø 50 w km drogi 2+250,01,
 • Budowę przepustu Ø 100 w km drogi 2+250,20,

- likwidację, budowę, przebudowę rowów drogowych w tym:

 • Likwidację rowu drogowego trawiastego w km drogi 2+108,22 – 2+146,73,
 • Budowę rowu drogowego uszczelnionego w km drogi 2+094,55 – 2+142,10,
 • Przebudowę rowu trawiastego poprzez jego uszczelnienie w km drogi 2+132,66 – 2+125,61,
 • Budowę rowu drogowego uszczelnionego w km drogi 2+152,26 – 2+145,25,
 • Przebudowę rowu trawiastego poprzez jego uszczelnienie w km drogi 2+282,76 – 2+260,63,
- usługi wodne tj. odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_190_2023_es.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup