BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Kamila Pabian postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki  pow. mielecki woj. podkarpackie. 
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_117_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup