BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Marcina Pabian postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 389 w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki.  
       Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid. 389 obręb 0080 Janowiec, jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.
Pliki do pobrania
kr_zuz_4_4210_115_2023_ak.docx - Treść informacji o wszczęciu postępowania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup