BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 13 październik 2023

Dotyczy: ogłoszenia o naborze na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

 

1.      Gmina Radomyśl Wielki informuje o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny na podstawie Rozdziału XI pkt 1b Ogłoszenia, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 135/2023 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15.09.2023r., dotyczącego otwartego naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.12 Szkolnictwo Ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

 

 

ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup