BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie i zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 04 październik 2023
o wydaniu orzeczenia w przedmiocie odwołań od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia
3 lutego 2023 r. znak OŚiGK.I.6220.8.21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, po prze-
prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Modernizacja syste-
mów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego na działkach
nr ewid. 1648, 1649/3, 1687/2, 1649/1, 1650/1” położonych w miejscowości Dulcza Mała,
gmina Radomyśl Wielki.
Pliki do pobrania
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup