BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 kwiecień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 20 kwiecień 2023
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w Dulczy Małe
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 05 kwiecień 2023
z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: Załadunek, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki w 2023 roku.
Decyzja PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 03 kwiecień 2023
zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla poszczególnych gmin oraz o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy
Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. 31 marzec 2023
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego
Burmistrz Radomyśla Wielkiego 30 marzec 2023
zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej nr 103552R Wólka Dulecka - Pień w msc. Radomyśl Wielki i Pień.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 marzec 2023
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto na: Utrzymanie zieleni w mieście Radomyśl Wielki w 2023 roku.
Obwieszczenie/ogłoszenie Starosty Powiatu Mieleckiego 20 marzec 2023
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 13 marzec 2023
w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w miejscowości Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 marzec 2023
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
1  «««  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup