BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 15 czerwiec 2023
dot. uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wlk o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn: Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w msc. Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 13 czerwiec 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 czerwiec 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Punkt zbierania odpadów na dz. nr ewid. 2402 w miejscowości Dulcza Wielka
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” w m. Partynia gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” w m. Partynia gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 01 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rowu przydrożnego drogi gminnej 103567R poprzez rów otwarty do potoku Słomka w m. Dąbie, pochodzących z odwodnienia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 maj 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 167R relacji Podborze - Ruda od km 0+015 do km 2+101,67 w miejscowości Zgórsko i Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 maj 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu.
Wstępne konsultacje rynkowe 25 maj 2023
„Zaprojektowanie oraz wdrożenie Systemu, który usprawni oraz zautomatyzuje obsługę telefoniczną i elektroniczną interesantów"
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  36
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup