BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 767/1 w miejscowości Janowiec
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 315/1 położonej w Partyni, gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 555 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 555 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 471 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na warsztaty terapii zajęciowej na działce 263/5 w Partyni, gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 listopad 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Teresy Dobosz i P. Józefa Dobosz postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 30 październik 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Piotra Łuc postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 październik 2023
dotycząca zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pod nazwą: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki.
Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego 23 październik 2023
Uprzejmie informuje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej sieci P4 w miejscowości Ruda w okolicy działki nr 763.
1  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup