BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na warsztaty terapii zajęciowej na działce 263/5 w Partyni, gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 listopad 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Teresy Dobosz i P. Józefa Dobosz postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 30 październik 2023
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek P. Piotra Łuc postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 październik 2023
dotycząca zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pod nazwą: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki.
Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego 23 październik 2023
Uprzejmie informuje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej sieci P4 w miejscowości Ruda w okolicy działki nr 763.
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 13 październik 2023
Ogłoszenie o naborze na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 październik 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o wielkości max. RLM 600 na działkach nr ewid. 361/1, 362/1, 363/1 położonych w obrębie Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 październik 2023
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Zmiana sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnątrz hali w msc. Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 05 październik 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2941, obręb Ruda.
Obwieszczenie i zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 04 październik 2023
o wydaniu orzeczenia w przedmiocie odwołań od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2023 r. znak OŚiGK.I.6220.8.21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
1  «««  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup