BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 październik 2020
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 27 październik 2020
w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno – magazynowej na produkcyjną na działkach nr ewid. 42/1, 42/2, 42/3 oraz budowa hal namiotowych na działce nr ewid. 138/1, obręb Partynia.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 październik 2020
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
O B W I E S Z C Z E N I E 19 październik 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie 19 październik 2020
W sądzie Rejonowym w Mielcu zostało wszczęte postępowanie o założenie księgi wieczystej poprzez przyłączenie do księgi wieczystej numer TB1M/00072143/4 nieruchomości położonej w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 19 październik 2020
Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż 4 stosów ściętych drzew pochodzących z terenu przeznaczonego pod budowę drogi na strefę przemysłową w miejscowości Podborze.
Obwieszczenie 19 październik 2020
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie 16 październik 2020
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie 16 październik 2020
o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 16 październik 2020
przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  13
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup