BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 16 styczeń 2024
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec jednostka ewidencyjna 181108_5
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. 12 styczeń 2024
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 11 styczeń 2024
z dnia 09-01-2024r. znak WOOŚ.421.9.2023.GW.16 w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa.
Zarządzenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 styczeń 2024
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla Mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 styczeń 2024
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: Rozbudowa i przebudowa części budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania piętra na warsztaty terapii zajęciowej na działce 263/5 w Partyni, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 03 styczeń 2024
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr 316/1 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki.
Zapytanie ofertowe 29 grudzień 2023
w ramach przedsięwzięcia „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zapytanie ofertowe 29 grudzień 2023
w ramach przedsięwzięcia "Prace konserwatorskie i renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku" dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zapytanie ofertowe 29 grudzień 2023
w ramach przedsięwzięcia „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 grudzień 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Janowiec.
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup