BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 maj 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 maj 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego w m. Partynia gm. Radomyśl Wielki
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 23 maj 2023
w sprawie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu na prawach strony postępowania.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 maj 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu, zlokalizowanego w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 maj 2023
na temat sprzedaży końcowej węgla.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 maj 2023
dotyczące przesłania dodatkowy dokumentów do SKO w Tarnobrzegu w związku z rozpatrywanym odwołaniem od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 kwiecień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 kwiecień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego w m. Partynia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 kwiecień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 20 kwiecień 2023
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu dotyczące odwołania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w Dulczy Małe
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  36
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup