BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 13 październik 2023
Ogłoszenie o naborze na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 październik 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o wielkości max. RLM 600 na działkach nr ewid. 361/1, 362/1, 363/1 położonych w obrębie Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 październik 2023
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Zmiana sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnątrz hali w msc. Partynia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 05 październik 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2941, obręb Ruda.
Obwieszczenie i zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 04 październik 2023
o wydaniu orzeczenia w przedmiocie odwołań od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2023 r. znak OŚiGK.I.6220.8.21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 29 wrzesień 2023
dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na likwidacje urządzeń wodnych
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 wrzesień 2023
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 wrzesień 2023
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla pn:Zmiana sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnątrz hali.
Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektów 18 wrzesień 2023
w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 7.12 Szkolnictwo ogólne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 celem poprawy jakości kształcenia ogólnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 18 wrzesień 2023
na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „ Przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku”
1  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup