BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 grudzień 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 460/3 położonej w miejscowości Zdziarzec.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 grudzień 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 1425 położonej w miejscowości Zdziarzec.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 grudzień 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 183/2 położonej w miejscowości Zdziarzec.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 grudzień 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce nr ewid. 460/3 położonej w miejscowości Zdziarzec.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04 grudzień 2023
dotyczące zakupu i dostarczenia 40 kompletów ubrań specjalnych, strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 28 listopad 2023
w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Pani Joanny Jeż i Pana Roberta Jeż, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 27 listopad 2023
o wykonanie urządzenia wodnego tj. budowa stawu rybnego na działce o nr ewid. 933 obręb 0076 Dąbie i wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa urządzeń melioracji wodnych – sieci drenarskiej na działce o nr ewid. 933 obręb 0076 Dąbie
Informacja o wszęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego 23 listopad 2023
Gmina Radomyśl wielki zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę 40 kompletów ubrań specjalnych, strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec jednostka ewidencyjna 181108_5
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 22 listopad 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych–istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do wód cieku „Dopływ w Dębowcu”,zlokalizowanego na działce nr ewid.5 w miejscowości Janowiec
1  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup