BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 czerwiec 2023
dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 2402, obręb Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 czerwiec 2023
dotyczące przesłania dodatkowy dokumentów do SKO w Tarnobrzegu w związku z rozpatrywanym odwołaniem od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych– istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego w miejscowości Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych– istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego w miejscowości Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych– istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego w miejscowości Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych– istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego w miejscowości Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej Ø110 mm, oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Partynia,
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 20 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
1  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  40
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup