BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2023
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 315/1 położonej w Partyni, gmina Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2023
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 555 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 grudzień 2023
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego na działce nr 555 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 grudzień 2023
dotyczące przekazania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu celem dołączenia do akta sprawy w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 14 grudzień 2023
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 grudzień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” na działce nr 5 obręb 0080 Janowiec w m. Janowiec
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 grudzień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 767/1 w miejscowości Janowiec
Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego 12 grudzień 2023
uprzejmie informuję o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej sieci P4 sp. z o.o. w miejscowości Radomyśl Wielki w okolicy adresu Kąty 7
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 11 grudzień 2023
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr 561 położonej w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 08 grudzień 2023
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup