BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 lipiec 2023
w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w miejscowości Podborze.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej DN 110 mm oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Partynia Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 17 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec Gmina Radomyśl Wielki pow. mielecki woj. podkarpackie.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego w m. Partynia jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do rowu melioracyjnego w miejscowości Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 lipiec 2023
informujące o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowana oczywistej omyłki pisarskiej.
Decyzja PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 03 lipiec 2023
w sprawie skrócenia procesu obowiązywania dotychczasowych taryf oraz zatwierdzenia nowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 30 czerwiec 2023
dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 2402, obręb Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 29 czerwiec 2023
dotyczące przesłania dodatkowy dokumentów do SKO w Tarnobrzegu w związku z rozpatrywanym odwołaniem od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 28 czerwiec 2023
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec jednostka ewidencyjna Gmina Radomyśl Wielki
1  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  36
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup