BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 lipiec 2018
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa obwodnicy miasta Radomyśl Wielki w ciągu DW.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 09 lipiec 2018
W dniu 18 czerwca 2018 r. wszczęto na wniosek Gminy Radomyśl Wielki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Decyzja KR.RET.070.108.2018 27 czerwiec 2018
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu.
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego 14 czerwiec 2018
o braku konieczności przeprowadzenia przez Inwestora – Zarząd Województwa Podkarpackiego, oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obwodnicy Radomyśl Wielki w ciągu DW 984"
Decyzja 18 maj 2018
zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 24 kwiecień 2018
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Radomyśl Wielki postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
ilość odwiedzin: 73630 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup