BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 20 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 20 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 19 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 15 czerwiec 2023
dot. uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wlk o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn: Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego w msc. Dulcza Mała.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 13 czerwiec 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania hali Nr H16 w związku z lokalizacją i uruchomieniem linii mikserowej miksera GK 50 wraz z wykonaniem robót budowlanych.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 07 czerwiec 2023
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Punkt zbierania odpadów na dz. nr ewid. 2402 w miejscowości Dulcza Wielka
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” w m. Partynia gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 02 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ spod Schabowca” w m. Partynia gm. Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 01 czerwiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rowu przydrożnego drogi gminnej 103567R poprzez rów otwarty do potoku Słomka w m. Dąbie, pochodzących z odwodnienia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 maj 2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  40
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup