BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 sierpień 2023
dotyczące przesłania dodatkowy dokumentów do SKO w Tarnobrzegu w związku z rozpatrywanym odwołaniem od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 08 sierpień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego w m. Partynia jednostka ewidencyjna 181108_5 Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 08 sierpień 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego, w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 02 sierpień 2023
w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w miejscowości Podborze.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 lipiec 2023
dotycząca zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pod nazwą: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 31 lipiec 2023
w sprawie dot. Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2023 r o środowiskowych uwarunkowaniach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Modernizacja systemów wentylacji oraz ogrzewania wraz z budową nowego obiektu inwentarskiego"
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 27 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec Gmina Radomyśl Wielki
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 26 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych – wylotu oczyszczonych ścieków DN 110 mm z przydomowej oczyszczalni do cieku „Dopływ w Dębowcu” w m. Janowiec Gmina Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 lipiec 2023
w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w miejscowości Podborze.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 18 lipiec 2023
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzenie istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej DN 110 mm oczyszczonych na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Partynia Gmina Radomyśl Wielki
1  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup