BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 marzec 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 04 marzec 2021
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek POLDIM-BUD Sp. z o.o., z siedzibą Dąbrówka Wisłocka 164; 39-315 Ruda, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 marzec 2021
o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 luty 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 luty 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 15 luty 2021
w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dulcza Wielka.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie 10 luty 2021
ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Radomyśl Wielki - obręb 0083 Podborze
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 08 luty 2021
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów współdziałających.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 25 styczeń 2021
o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków bytowych o RLM 3000 w Dulczy Wielkiej.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 styczeń 2021
o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2020-2035”.
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  13
ilość odwiedzin: 83482 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup