BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 marzec 2024
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto na: Utrzymanie zieleni w mieście Radomyśl Wielki w 2024 roku.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 19 marzec 2024
w sprawie wydania decyzji celu publicznego na wniosek Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa budynku Podstacji Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Obiweszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 18 marzec 2024
dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących dla inwestycji: Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 262/22, obręb Radomyśl Wielki, gmina Radomyśl Wielki.
Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 04 marca 2024 roku 04 marzec 2024
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2024 roku
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 01 marzec 2024
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2941, obręb Ruda, gmina Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 26 luty 2024
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Bławatkowa
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia 26 luty 2024
dotycząca przeprowadzenia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy Radomyśl Wielki.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 23 luty 2024
dotycząca prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 23 luty 2024
dotycząca prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego 23 luty 2024
dotycząca prac konserwatorskich i renowacji zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  43
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup