BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 marzec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 28 luty 2020
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE 21 luty 2020
o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 19 luty 2020
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
O B W I E S Z C Z E N I E 17 luty 2020
Burmistrz Radomyśla Wielkiego zawiadamiam że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Budowa elektrowni fotowoltaicznej
Obwieszczenie 30 styczeń 2020
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponowne)
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 13 grudzień 2019
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 grudnia 2019 roku 13 grudzień 2019
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2019 r. 12 listopad 2019
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 30 wrzesień 2019
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
ilość odwiedzin: 76318 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup