BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 23 styczeń 2019
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 15 styczeń 2019
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 grudzień 2018
w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 31 październik 2018
dotyczące postępowania prowadzonego na wniosek Burmistrza Radomyśla Wielkiego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Decyzja w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 31 październik 2018
związanych z inwestycją pn. "Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 24 październik 2018
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego 15 październik 2018
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pień i Dulcza Mała
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu 23 sierpień 2018
o wydaniu decyzji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 21 sierpień 2018
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 20 sierpień 2018
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
«««  1 | 2 | 3 | 4  »»»  
ilość odwiedzin: 64327 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup