BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 07-05-2024r. znak OŚiGK.I.6220.3.8.2024 07 maj 2024
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak OŚiGK.I.6220.3.7.2024 z dnia 07-05-2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Rozbudowa drogi publicznej gminnej nr 103 595R w miejscowość Podborze.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej 02 maj 2024
Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu, postanowieniem nr 491/2024 ustalił termin I Sesji Rady Miejskiej w Rdomyślu Wielkim. Sesja odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 8.00 w sali nara budynku "Sokół" ul. Rynk 29, 39-310 Radomyśl Wielki.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 29 kwiecień 2024
z dnia 26-04-2024r. znak WOOŚ.442.2.2024.AW.6 informujące o wpłynięciu do GDOŚ powiadomienia z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy dotyczącego wszczęcia podstępowania
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18-04-2024r. znak OŚiGK.I.6220.6.1.2024 18 kwiecień 2024
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: Budowę hali produkcyjno- magazynowej na dz. nr ewid. 136/2,137/2 oraz zbiornika na wody opadowe na dz. nr ewid. 132/1,132/2,133,134/1,134/2,135/1,135/2 obręb Partynia.
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 17 kwiecień 2024
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, w miejscowości Podborze oraz Piątkowiec
Informacja Burmistarza Radomyśla Wielkiego 12 kwiecień 2024
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto na:Załadunek, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki w 2024r.
Obwieszczenie-zawiadomienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09-04-2024r. znak OŚiGK.I.6220.3.6.2024 09 kwiecień 2024
dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi publicznej klasy/dojazdowej kategorii/gminnej wraz z obiektami inżynieryjnymi w miejscowości Podborze.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09-04-2024r. znak OŚiGK.I.6220.5.1.2024 09 kwiecień 2024
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej publicznej relacji Zdziarzec - Wólka Dulecka od km 0+000÷2+805 i wystąpieniu do organów opiniujących.
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28-03-2024r. znak OŚiGK.I.6220.7.8.2023 28 marzec 2024
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak OŚiGK.I.6220.7.7.2023 z dnia 28-03-2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego 20 marzec 2024
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto na: Utrzymanie zieleni w mieście Radomyśl Wielki w 2024 roku.
1  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  42
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup