BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenia
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 05 maj 2020
o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. 29 kwiecień 2020
w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 24 kwiecień 2020
dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie piasku ze złoża w miejscowości Dąbrówka Wisłocka
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 31 marzec 2020
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 13 marzec 2020
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2023 - aktualizacja"
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 10 marzec 2020
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowane instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 09 marzec 2020
dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „PARTYNIA”
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 09 marzec 2020
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 09 marzec 2020
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego 04 marzec 2020
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
ilość odwiedzin: 75284 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup