BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 r. 16 kwiecień 2021
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych
ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 17 marca 2021 r. 17 marzec 2021
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia
Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 marca 2021 r. 16 marzec 2021
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2021 roku
ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. 26 luty 2021
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 22 lutego 2021 r. 22 luty 2021
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2021 roku.
Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 stycznia 2021 r. 29 styczeń 2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu na 2021 r.
Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 grudnia 2020 roku 15 grudzień 2020
w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. i docelowo do 2025 r.
Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego Z dnia 10 grudnia 2020 roku 10 grudzień 2020
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 141/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 grudnia 2020 roku 10 grudzień 2020
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 129/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 listopada 2020 r.
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 09 grudzień 2020
oferty złożonej na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w miejscowości Pień 41.
1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
ilość odwiedzin: 85803 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup