BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Otwarte konkursy ofert
Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 lutego 2013r. 26 luty 2013
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 r. 22 styczeń 2013
Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji
Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 lutego 2012 r. 29 luty 2012
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl Wielki w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 lutego 2012 r. 23 luty 2012
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2012 r. 23 styczeń 2012
Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 04 stycznia 2012 r. 05 styczeń 2012
Ogłoszenie wyników konkursu
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011 Burmistrza z dnia 8 grudnia 2011 r. 08 grudzień 2011
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
ZARZĄDZENIE Nr 114/11 Burmistrza z dnia 14 października 2011 r. 14 październik 2011
w sprawie dokonania wyboru ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe dla realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/11 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku 05 wrzesień 2011
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011
Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 13 lipca 2011 r. 13 lipiec 2011
w sprawie dokonania wyboru ofert zgłoszonych przez organizacje pozarządowe dla realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki uzależnień
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
ilość odwiedzin: 93546 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup