BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie 14 czerwiec 2018
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.
Sprawozdanie 08 maj 2017
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
UCHWAŁA NR XIX/172/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 18 października 2016 roku 21 październik 2016
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.
Sprawozdanie 29 kwiecień 2016
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radomyśl Wielki z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 roku 25 listopad 2015
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 listopada 2013 r. 25 listopad 2013
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.
ilość odwiedzin: 58461 osób   ires bip | ideo main pagemain pagebackmain pageup